1X KUUS TEISIPÄEVITI

Tuleme kokku, andes võimaluse ühises vestlusringis iseendale, teistele, kuulamaks, arutlemaks, jagamaks erinevatel teemadel. Teemad vestlusringi valime välja jooksvalt ning eesmärgiga jagada toetust läbi kogemuse. Eelkõige teemad, mis vajavad käsitlemist seoses vaimse ja füüsilise tervisega olles seotud igapäevaelu toimetulekuga, eriti just suurte muutuste ajal.