1X KUUS TEISIPÄEVITI

Alustame vestlusringiga meestele!

Tuleme kokku, andes võimaluse ühises vestlusringis iseendale, teistele, kuulamaks, arutlemaks, jagamaks erinevatel teemadel. Teemad vestlusringi valime välja jooksvalt ning eesmärgiga jagada toetust läbi kogemuse. Eelkõige teemad, mis vajavad käsitlemist seoses vaimse ja füüsilise tervisega olles seotud igapäevaelu toimetulekuga, eriti just suurte muutuste ajal.

Esimesel korral võimalus jagada oma tunnetust ning nägemust vestlusringist ning oma kogemust jagab läbiviijana Ants Närep, kus alustame teemadega, mis seotud vaimse tervisega, töösuhete purunemisega, enesehinnangu langusega, pere purunemisega, ühiskonnast eemaldumisega. Olenevalt ajast proovime jõuda ka vaadelda neid külgi, mis seotud eelnimetatu uue loomisega ning selle käigus esile kerkivate, väljakutset pakkuvate, nn alateadvuse, käitumuslike mustritega.