Holistiline teraapia

Sõna „Holistiline“ tähendab terviklikkust ja sõnatüvi tuleneb kreekakeelsest sõnast holos, mis tähendab „kogu”, „terve”, „täielik”. Holistiline teraapia käsitleb inimest ühtse tervikuna, kus inimese keha, mõtted, emotsioonid ja tema hing moodustavad ühtse jagamatu koosluse; see on tõhus viis oma sisemaailma uurimiseks ja tervendamiseks.

Erinevad seansid, mitmekülgsed tehnikad

Teraapiaseanssi on võimalik teha lühemalt (1,5 tundi) kui ka pikemalt (kuni 3 tundi). Lisaks tavapärasele vestlusele, mida enamikes teraapiavormides rakendatakse, kuuluvad holistilise teraapia töövõtete hulka: töö kehaga, emotsioonide, mõttemustrite ja energiablokeeringute vabastamine, tagasiminek sündmuste juurde, kus probleem on alguse saanud. Klient istub või lamab lõdvestunult madratsil. Seansil kasutatakse teatud lõdvestustehnikaid, mille abiga jõuab klient argiteadvuse seisundist muutunud teadvusseisundisse, sel moel on lihtsam oma sisemaailmas ringi rännata. Muutunud teadvusseisundis töötab meie aju teisiti kui tavaliselt – me pääseme lihtsamini ligi alateadvusele ja saame harjumuspäraseid ja oma aja ära elanud mõtte- ja käitumismustreid mõista ja muuta. Terapeudi roll on luua inimesele turvaline keskkond sisemaailmaga tegelemiseks. Terapeut on nagu teekaaslane, kes vajadusel toetab, julgustab ja aitab inimesel vanast valust vabaneda ning hingehaavu parandada.

Iga probleem, mille oleme pikka aega lahendamata jätnud ja alla surunud, samuti iga negatiivne emotsioon nagu hirm, viha, süütunne või häbi, mis meis pesitseb, muutub blokeeringuks energiasüsteemis. Seansi käigus võib inimene tunda erinevaid füüsilist aistingut oma kehas, taaskogeda emotsioone, mõnd mälestuspilti või traumaatilist sündmust, mille ta on sügavale endasse peitnud ning mis ei lase inimesel terviklikult toimida. Kui blokeeringud on kõrvaldatud, pääseb energia vabalt voolama. Inimesel on rohkem väge ja elujõudu ning julgust viia ellu oma unistusi. Kuna vabaneb hulk energiat, avastab inimene ühtäkki, et ta ees on suurem hulk valikuid ja üksnes temast endast sõltub, millise raja ta valib. Suhted lähedaste ja kolleegidega muutuvad paremaks, kasvab tööjõudlus, suureneb sisemine rahu ja tasakaal, paraneb kontakt iseendaga. Sageli kaovad ka vanad füüsilised valud.  

Kuid alati ei tulda terapeudi vastuvõtule probleemidega – enese sisse vaatamine ja oma sügavamate unistustega tutvumine aitab leida endas jõudu liikuda oma tõeliste soovide ja tahtmiste täitumise poole ning tuua ellu ja suhetesse veelgi rohkem rõõmu. Muutused jätkuvad ka nädalate, isegi kuude möödudes pärast holistilist rännakut, sest holistiliste seanssidega on alus pandud olulistele paranemisprotsessidele. Tuleb vaid olla tähelepanelik ja uudishimulik, et märgata põnevaid elumuutusi ja olla valmis uute uste avanemiseks.

Kellele holistiline teraapia ei sobi?

Kuna positiivse teraapiatulemuse saavutamise eelduseks on kliendipoolne vastutuse võtmine oma elu ja õnne eest, siis ei sobi see teraapia inimesele, kes ootab, et terapeut kogu töö üksi ära teeks. Teraapia on eelkõige kliendi ja terapeudi dialoog, mis põhineb vastastikusel austusel, avatusel ja aususel.

Holistilised rännakud ei sobi neile, kel on probleeme vahetegemisega reaalse ja mittereaalse, mina ja mitte-mina vahel või kel on diagnoositud skisofreenia või teised psühhootilised häired. Samal põhjusel ei sobi see teraapia narkootiliste ainete mõju all olevatele inimestele ning ägeda kriisi- või šokiseisundi puhul, kui inimene on kaotanud adekvaatse enesetaju. Vastunäidustatud on see ka neile, kelle psüühikahäirete põhjuseks on ajukahjustused. Holistiline teraapia ei asenda psühhiaatrilist ravi, allikas: http://www.horetes.ee/et

Kundalini Stuudios viib holistilise teraapia seansse läbi Piret Jõemägi. 

Vaata  tutvustust: https://kundalinistuudio.ee/wp-content/uploads/2020/03/Jai-Kartar-Kaur.pdf

Holistilise teraapia hinnad:
1,5 tundi – 70€ (stuudio lepingulistele õpilastele 50€)
2,5 -3 tundi – 140€ (stuudio lepingulistele õpilastele 100€)